RMSV - ditt verktyg för ökad kontroll och resultat!

RMSV är ett komplett system som ger dig informationen du behöver för att effektivt sköta din verksamhet och där du snabbt uppnår betydliga vinster i form av ökad service, effektivare drift samt en ökad kontroll av priser, marginaler och svinn.

Designen på kassaterminalerna ger ett minimum av bläddrande mellan olika varugrupper vilket genererar snabb och enkel bongning , vare sig du bongar in beställningar, delar eller flyttar bord/notor eller skickar meddelande till köket går det snabbt och enkelt.

Inbyggd modul för lagerkontroll som ger dig verktygen för att avlägsna svinn och spill. Stort urval av rapporter hjälper dig effektivisera din verksamhet och ha kontroll på dina nyckeltal.

Integration med flera externa system, t.ex. hotell-, kontokort-, ekonomi- och dispensersystem. En koppling som spar både tid och minskar risken för felslag.

                      sms_fb_2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91