RMSV - knyt dina gäster till din restaurang!

För lunchrestauranger erbjuder RMSV en modern lösning som ersätter dina lunchkuponger med moderna plastkort.

Intuitiv design på kassaterminaler som gör det lättöverskådligt och enkelt för ny personal att lära sig. Flera typer av kassaterminaler som förenklar  för dina gäster och minskar ditt personalbehov.

Stort urval av rapporter som effektiviserar din verksamhet och ger dig kontroll på dina nyckeltal.

Integration med flera externa system, t.ex. kontokort- och ekonomisystem. En koppling som spar både tid och minskar risken för felslag.

                      sms_fb_2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91