RMSV - med central databas för kedjor.

Central databas ger dig möjlighet att göra all programmering från huvudkontoret och skicka ut dem till de olika enheterna. Enheterna rapporterar in all försäljning till huvudkontoret där uttag av rapporter och statistik är möjligt.

Stor driftsäkerhet där de olika enheterna kan nyttja systemet även om internetkontakten bryts.

Intuitiv design på kassaterminaler med bilder för att illustrera menyer och betalsätt och som gör det lättöverskådligt och enkelt för ny personal att lära sig.

Stort urval av rapporter som effektiviserar din verksamhet och ger dig kontroll på dina nyckeltal. Lättlästa rapporter som även går att exportera till Excel och PDF vilket är bra när det finns externa kontakter som ska läsa rapporterna.

Integration med flera externa system, t.ex. kontokort- och ekonomisystem. Kopplingar som sparar både tid och minskar risken för felslag.

                      sms_fb_2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91