RMSV - modern lösning för ditt Café

RMSV är en modern lösning för ditt Café där du programmerar dina menyer och priser samt tar ut dina rapporter från ditt kontor. Intuitiv design på kassaterminaler med bilder för att illustrera menyer och betalsätt som gör det lättöverskådligt och enkelt för ny personal att lära sig.

Moderna plastkort för rabatt-, present-, erbjudande- eller uppladdningsbara lunchkort.
Bongar med numrering som gör det enkelt för dig att hitta rätt gäst när maten är klar.
Integration med kontokortsterminaler där gästen själv drar sitt kontokort och anger PIN-kod.

                      sms_fb_2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91