RMSV - snabbt, flexibelt och ökad kontroll

Med RMSV tar du kontrollen över din verksamhet och din personal. Du uppnår snabbt ökad service, effektivare drift samt en ökad kontroll av priser, marginaler och svinn. På kassaterminalerna har du full kontroll över alla funktioner och rapporter som din personal använder.

Intuitiv design på kassaterminaler som gör det lättöverskådligt och enkelt för ny personal att lära sig. Minimum av bläddrande mellan olika varugrupper för snabb och enkel bongning , vare sig du bongar in beställningar, skickar meddelande till köket eller betalar med kontokort.

Inbyggd modul för lagerkontroll som ger dig verktygen för att avlägsna svinn och spill.
Stort urval av rapporter hjälper dig effektivisera din verksamhet och ha kontroll på dina nyckeltal.

Integration med flera externa system, t.ex. hotell-, kontokort-, ekonomi- och dispensersystem. Integrationer som sparar både tid och minskar risken för felslag.

                      sms_fb_2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91