SMS levererar kassasystem till restaurang och servicebranschen.
RmsV är ett modernt kassasystem / restaurangsystem som används av många ledande serviceföretag i Skandinavien. RmsV anpassas efter kunders behov och kunderna uppnår ett bättre resultat genom ökad effektivitet, förbättrad kontroll/säkerhet samt får bättre underlag för beslut och utveckling av sin affärsverksamhet. RMSV har flera typer av kassaregister, kassaterminaler och handterminaler som passar alla branscher.

                      sms_fb_2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91